Laser to gorący strumień zbudowany głównie z gazów. Jego źródłem jest promieniowanie elektromagnetyczne. Różni się on zasadą działania od źródła światła. Emituje tylko spójne światło. Laser to wzmacnianie światła wskutek zjawiska emisji niewymuszonej. Pierwszy laser powstał w 1960 roku. Zbudował go amerykański fizyk. Zastosowanie laserów jest dość szerokie. Wykorzystywany jest między innymi do cięcia różnych materiałów. Technologia – Cięcie laserowe jest to super nowoczesna metoda obróbki. Różni się od zwykłego cięcia mechanicznego tym, że produkt lub materiał jest wycinany specjalnym laserem. Używane jest one do najtwardszych materiałów takich jak np. stal. Może odbywać się trzema sposobami.

Trzy metody

  • metoda spalania – polega ona na rozgrzaniu kawałka ciętego materiału nawet do temperatury 1200 st. Celsjusza. To proces utleniania. Resztki pozostałe po cięciu laserowym zostają wydmuchiwane pod ciśnieniem przez gaz. W tej metodzie można zauważyć, że potrzebuje ona mało energii do wyprowadzenia dość szybkiego strumienia laserowego. Pozwala to na dokładne i precyzyjne cięcie laserowe stali niskostopowych lub niestopowych.
  • metoda stapiania – potrzebuje dużej mocy lasera. Podobnie jak w metodzie spalania cięty materiał jest wyrzucany za pomocą gazu technicznego pod dużym ciśnieniem. Nie zachodzi w niej jednak utlenianie. Dzięki temu na powierzchni obrabianych produktów nie występują tlenki. Ta metoda to cięcie laserowe stali wysokostopowych.
  • metoda sublimacji – podobnie jak w poprzednich metodach, używany laser jest bardzo dużej mocy. Pod wpływem ogromnej temperatury i siły wycięty materiał zamieniany jest w gaz. Następnie jest on wypychany za pomocą ciśnienia i przekształcany w parę wodną.

Rodzaje laserów

  • laser krystaliczny – działa na zasadzie promieniowania impulsowego. Najczęściej jest to laser rubinowy, dzięki któremu generowana jest bardzo duża moc. Lampa błyskowa pozwala na pompowanie optyczne. Zbudowany jest z lampy błyskowej, pręta rubinowego, kondensatorów, zwierciadła i obudowy.
  • laser gazowy – może być ciągły lub impulsywny. W zamkniętej szklanej rurce uwięzione są gazy, molekuły lub pary metali ze specjalnymi zwierciadłami. Tworzą one centralną część lasera. Strumienie elektronów lub promienie ultrafioletowe pozwalają na pompowanie.
  • laser barwnikowy – również występuje jako ciągły lub impulsywny. Tworzą go związki organiczne. Zbudowany jest z siatki dyfrakcyjnej, pryzmatu rozszerzającego wiązkę, kuwety z roztworem barwnikowym, zwierciadła płaskiego i obrotowego stołu. Pompowany jest za pomocą światła lub promieniowania. Cięcie laserowe za jego pomocą jest bardzo dokładne.