Cięcie laserem jest metodą pozwalającą na uzyskanie precyzyjnego kształtu różnego rodzaju materiałów. Dużą zaletą tej metody jest powtarzalność działań. Dobrze jest zatem wiedzieć, na czym dokładnie polega ta technologia obróbki, jakie ma zalety oraz gdzie znajduje swoje zastosowanie.

Na czy polega cięcie laserem?

Cięcie laserowe (https://ciecielaser.pl/) jest technologią obróbki materiału, która polega na wykorzystaniu wiązki laserowej. Ta w momencie dotknięcia powierzchni materiału przenosi na nią sporą część energii. Dzięki temu możliwe jest wykonanie bardzo precyzyjnych nacięć. Jest to metoda, która znacznie wyróżnia się na tle innych technologii obróbki materiału. Metoda cięcia laserowego zawsze musi być dostosowana do konkretnego rodzaju materiału. Wynika to z tego, że metoda ta pozwala na stosowanie różnych cięć laserowych. Wyróżnić można tu odparowanie, wypalania, topnienie oraz tworzenie pęknięć. Stosowanie technologii cięcia laserowego wiąże się z konkretnymi zaletami. Przede wszystkim jest to wysoka precyzja cięcia. Jest to również jedna z najszybszych metod cięcia. Wśród zalet cięcia laserem wymienić można również niskie ryzyko uszkodzenia materiału. Dodatkowo nie można zapomnieć o możliwości powtarzalnego obrabiania materiału.

Jakie materiały poddać można cięciu laserem?

Najczęściej cięcie laserowe stosowane jest w przypadku obróbki blach. Co ważne, mowa tu wszystkich rodzajach blach. Obróbce laserowej poddać można takie materiały jak aluminium, miedź czy mosiądz. W przypadku cięcia laserowane istotne znaczenie odgrywa grubość materiału. Przykładowo w przypadku blachy aluminiowej jej grubość nie powinna być większa niż 3 mm. Jeśli chodzi o blachy nierdzewne, to ich grubość z kolei nie powinna być większa niż 6 mm. Natomiast blachy ciemne powinny być poddane obróbce laserowej, jeśli ich grubość nie będzie przekraczać 15 mm. Stosując się zaleceń co do grubości materiału można mieć pewność, że cięcie będzie bardzo precyzyjne. Dodatkowo nie będzie wówczas ryzyka pojawienia się jakichkolwiek odchyleń.

Ile kosztuje cięcie laserowe?

Koszty związane z metodą obróbki materiału, jaką jest cięcie laserem, uzależnione są od wielu czynników. Najistotniejszy jest tu jednak materiał, który ma zostać poddany obróbce. Cena usługi różnić będzie się choćby w zależności od tego, czy obróbce podda ma być stal czarna, czy stal nierdzewna. Na koszt cięcia laserowego wpływ ma również grubość materiału. Oczywiście cena uzależniona jest również od wielkości zamówienia oraz od stopnia trudności obróbki.